Dla lekarzy
Dla lekarzy
Termin:
08-09.03.2024
Lokalizacja:
Smile Academy,
Ul. Rzeczypospolitej 4D/172
Gdańsk Przymorze
Prowadzący:
Dr n. med. Miłosława Pancerz - Łoś Dr n. med. Miłosława Pancerz - Łoś
Koszt:
Część teoretyczna
 1. Rodzaje
  • protezy częściowe, szkieletowe, szynoprotezy, protezy elastyczne
  • protezy overdenture -> na zębach własnych i implantach
  • protezy natychmiastowe
 2. Rodzaje wycisków oraz mas wyciskowych przy różnych rodzajach prac ruchomych
 3. Rejestracja zwarcia, praca z łukiem twarzowym
 4. Naprawy protez, podścielenie
 5. Etapy postępowania w wykonawstwie protez overdenture
 6. Etapy postępowania w wykonawstwie protez natychmiastowych
Część praktyczna
 1. Pobranie wycisków anatomicznych
 2. Wykonanie łyżki indywidualnej i pobranie wycisku czynnościowego
 3. Wykonanie wzorników zwarciowych i ustalenie prawidłowej wysokości zwarcia
 4. Przymiarka protez woskowych, próba łopatkowa
 5. Oddanie gotowych protez
 6. Wykonanie wycisku do podścielenia protezy
 7. Wyciski pod wkłady kulowe
 8. Bezpośrednie montowanie matryc w płycie protezy
 9. Ekstrakcje i oddanie protez natychmiastowych
 10. Precyzyjne elementy retencyjne
  • Rozwiązania protetyczne przy pracach jedno i obustronnych
  • Rodzaje PER – zatrzaski, zasuwy, belki, magnesy, teleskopy, rygle – typy, wskazania i kwalifikacje
  • Etapy postępowania przy wykonaniu prac z PER
 11. Praktyka
  • Wymiana matryc oraz uszczelnianie teleskopów FGP
  • Wykonanie wszystkich etapów PER