Dla higienistek i asystentek
Dla higienistek i asystentek
Termin:
25.11.2023
Prowadzący:
hig. stom. Dominika Jordan
Koszt:
 1. Wprowadzenie do higienizacji
 2. Protokoły higienizacji: omówienie i praktyczne wskazówki
 3. Study case – Pacjenci, m.in. z odbudową protetyczną, ortodontyczni, na granicy perio ( osobny moduł poświęcony tematyce PERIO - więcej szczegółów: …. ) , implantologiczny, ze słabą higieną, z wywiadem onkologicznym
 4. Higienizacja i profilaktyka u dzieci
 5. Jak zmotywować Pacjenta do tego, aby Ciebie słuchał? Jak z nim rozmawiać?
 6. Niezbędne instrumentarium i wyposażenie gabinetu higieny
 7. Profesjonalny instruktaż higieny jamy ustnej step by step ( pakiet startowy dla higienistki w cenie szkolenia )
 8. Warsztaty praktyczne:
  • Demonstracja przebiegu wizyty od A-Z
  • Praktyka z udziałem Pacjentów
 9. Podusmowanie:
  • Omówienie i ocena kursu
  • Sesja pytań i odpowiedzi
  • Konsultacje z prowadzącą
  • Oficjalne wręczenie certyfikatu ukończenia kursu - modułu.