Dla lekarzy
Dla lekarzy
Termin:
wkrótce więcej szczegółów
Lokalizacja:
Amber Hotel Gdańsk
Powstańców Warszawskich 45,
80-152 Gdańsk
Prowadzący:
mgr Joanna Zakrzewska - prawnik mgr Joanna Zakrzewska - prawnik
Koszt:
600,00 

20 w magazynie

Temat szkolenia: BŁĄD MEDYCZNY A TYPOWE POWIKŁANIA POZABIEGOWE W STOMATOLOGII NA GRUNCIE POLSKIEGO PRAWA

Szkolenie dla lekarzy dentystów oraz osób z branży stomatologicznej chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa medycznego.

 

Harmonogram kursu

  1. Pojęcie błędu w sztuce w zabiegach z zakresu stomatologii.
  2. Typowe powikłania występujące po zabiegach stomatologicznych.
  3. Praktyczna analiza orzecznictwa sądowego oraz orzecznictwa sądów lekarskich dotycząca klasyfikacji zdarzenia w gabinecie stomatologicznym jako błąd medyczny albo typowe powikłanie pozabiegowe. Omówienie przypadków klinicznych, m.in.:
    • możliwe zdarzenia niepożądane (i ich skutki prawne) podczas higienizacji, leczenia zachowawczego oraz endodontycznego,
    • wpływ jakości wcześniejszego leczenia pacjenta na możliwość wykonania uzupełnień protetycznych.
  4. Rodzaje odpowiedzialności za błąd w sztuce w związku z wykonywaniem zawodu lekarza dentysty.
  5. Prowadzenie dokumentacji medycznej przez lekarza dentystę.
  6. Dokumentacja medyczna a roszczenia zgłaszane przez pacjenta w związku z wykonanym zabiegiem.

Szkolenie poprowadzi prawnik – mgr Joanna Zakrzewska.

20 w magazynie